رموز گنج یابی و باستان شناسی
رموز گنج یابی و باستان شناسی
آموزش گنج یابی، باستان شناسی، دفینه، زیرخاکی و عتیقه

مکان گنج گوردخمه

گوردخمه ها انواع مختلف دارد که بر اساس دوره های مختلف تاریخی شکل و موقعیت مکانی ( در بالا یا پایین صخره ) و آداب تدفین آن فرق
می کند ولی در یک مورد مشترک هستند و آن هم در دفن مردگان به همراه اموال.بنابراین کمتر یا معدود دخمه هایی پیدا می شود که چیزی همراه آن نباشد.
در خصوص ساختار داخلی خدمتتون عرض کنم که برخی همکف هستند  برخی به پایین شیپ دارند و برخی هم سقفی یا دو طبقه هستند که نحوه باز کردن هر کدام روش خاص خود را دارد.
معمولا در بیرون از گوردخمه ها آثاری به عنوان نشانه یا نماد مثل جوغن چهارگوش عمودی یا سر حیواناتی چون فیل و غیره برای این گوردخمه ها استفاده می.شد
تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1396برچسب:مکان,گنج , دفینه , گوردخمه ها,
ارسال توسط ایرانیکان

کتاب گنج و دفینه

گنج نامه کتابهایی بوده است که حاوی مکانهایی است که در آنجا گنجی دفن میباشد.
مام کسانی که صاحب گنج نامه بوده اند همه دارای علوم غریبه و علوم قدیمی می باشند.
تعدادی از گنج نامه ها به شرح زیر است: گنج نامه الوان هندی ، گنج نامه احمد وزیر ، گنج نامه ملاصدرا ، گنج نامه قائم مقام فرهانی ، گنج نامه میرزا مکتب خان تبریزی ، گنج نامه باگواس و گنج نامه شیخ بها .همچنین موبدان قبل از اسلام همگی دارای گنج نامه بوده اند. چون همگی آنها در زمان خودشان امانت دار بوده اند و از اموال مردم حفاظت می کردند.
موبدان خود به دو قسمت تقسیم می شوند. اول موبد که اموال مردم نزد آنها به امانت گذاشته می شده است. و موبد موبدان که از اموال درباریان و پادشاهان حفاظت می کردند و نقش امین و کاتب شاهان را نیز بر عهده داشتند.

تاریخچه گنجنامه ها چیست؟

به همین دلیل است که قبر موبد موبدان همیشه بارهای نفیسی در خود دارد و جزو قبرهای بسیار با ارزش است. گنج نامه ها چه آنهایی که توسط اشخاص نوشته شده است و چه آنهایی که موبدان آنها را نوشته اند همگی به رمز است و طلسمات سنگینی نیز دارند وچون افرادی که این گنج نامه ها را نوشته اند به علوم غریبه آشنا بوده اندرموز سنگینی برای گنج نامه ها گذاشته اند و ترجمه آنها کار استادانی است که به خط شناسی و طلسمات آگاهی کامل داشته باشند
تاریخ: دو شنبه 24 مهر 1396برچسب:کتاب ,گنج, دفینه,
ارسال توسط ایرانیکان